Bandeau
Cité Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire
Slogan du site
Descriptif du site
Présentation de la section
Article mis en ligne le 1er décembre 2015
dernière modification le 2 décembre 2015

Enseignement néerlandais

Enseignement néerlandais

Adresse : ALN/VNT Lycée international Avenue des Sports 01210 FERNEY-VOLTAIRE France Tél. +33 – (0)4 50 40 47 58 Site : www.alnvnt.com

I. Het Basisonderwijs - de Lagere School (inclusief kleuteronderwijs)

Voor de Nederlandse en Vlaamse kinderen die in Frankrijk wonen en daar ook basisonderwijs volgen, biedt de Nederlandse sectie, afhankelijk van het leerjaar, op dinsdagnamiddag of vrijdagnamiddag (eerste leerjaar, groep 3) drie uur Nederlandse les aan in onze lokalen op het lycée. De kinderen die dit onderwijs volgen krijgen hiervoor ontheffing van hun Franse school. Nederlandse/Vlaamse kinderen die in Zwitserland wonen, kunnen ook terecht bij onze Zwitserse zustervereniging NTC Taalfontein, Genève. Ook voor peuters en kleuters biedt de vereniging onderwijs. Vanaf hun tweede verjaardag kunnen kinderen hieraan deelnemen. De peuter- en kleuterklas is gehuisvest in een lokaal (met aangepast meubilair) in Ferney-Voltaire, tegenover de Mairie, dat ter beschikking wordt gesteld door de gemeente. Er zijn twee peutergroepen (leeftijd 2 tot 4 jaar), op dinsdag- resp. donderdagochtend. Er zijn tevens twee kleutergroepen (leeftijd 4 tot 6 jaar), op woensdagnamiddag. Leerkrachten basisonderwijs : Hilde BOBBINK (coördinator), Albertine SANDERS, Britta DEZILLIE en Tamara VINCENT. Leerkrachten peuter- en kleuteronderwijs : Albertine SANDERS , Bernadette BAKKER

II. Het Voortgezet Onderwijs

De Nederlandse sectie staat voor wat betreft het middelbaar onderwijs open voor kinderen die in Frankrijk wonen. In Zwitserland wonende leerlingen kunnen enkel worden toegelaten als één van beide ouders bij CERN werkt. Het middelbaar onderwijs in de Nederlandse taal wordt verzorgd door twee leerkrachten Nederlands, Albrecht Laureyns en Hilde Bobbink, en een leraar aardrijkskunde/geschiedenis, Foppe Venema. De Nederlandse en Vlaamse leerlingen volgen het gewone Franse lesprogramma van het lycée en collège en krijgen daarnaast vier uur per week taal- en letterkunde en twee uur per week aardrijkskunde/geschiedenis in hun moedertaal. Gedeeltelijk krijgen ze ontheffing van de Franse vakken en gedeeltelijk vinden de lessen in extra uren plaats. De leerlingen zijn dus volledig geïntegreerd in de Franse school. Deze vorm van internationaal onderwijs is onderdeel van het Franse openbare onderwijssysteem. Uiteindelijk kunnen de leerlingen deelnemen aan een speciaal einddiploma, het « Baccalauréat à Option Internationale » (BOI). Dat diploma is een volwaardig equivalent van het Nederlandse VWO-diploma of het Belgische diploma Voortgezet Onderwijs richting (ASO), en het verleent de leerlingen dan ook rechtstreeks toegang tot de Nederlandse en Belgische universiteiten. Leerkrachten : Albrecht LAUREYNS, Hilde BOBBINK en Foppe VENEMA (coördinator).

III. De vereniging ALN/VNT (Vereniging Nederlandse Taal)

Het onderwijs in het Nederlands wordt georganiseerd door de vereniging Association pour la Langue Néerlandaise/Vereniging Nederlandse Taal (ALN/VNT). De ouders van de leerlingen die het Nederlandstalig onderwijs volgen (op om het even welk niveau : peuter-, kleuter- en basisonderwijs, collège en lycée) zijn automatisch lid van de vereniging. De vereniging behartigt de belangen van het Nederlandstalig onderwijs in het Pays de Gex en steunt dit onderwijs zowel materieel als inhoudelijk. Regelmatig vinden er vergaderingen plaats van de leerkrachten met het bestuur van de vereniging. Eén Vlaamse leerkracht wordt door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld aan de vereniging. De overige leerkrachten worden direct door de vereniging aangesteld. De Stichting NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland) geeft een subsidie voor elke ingeschreven leerling tussen de 2 en 18 jaar. Overige kosten van het onderwijs worden gedekt door de oudercontributie. Het beleid van de vereniging is erop gericht deze eigen contributie laag te houden en geen financiële drempels op te werpen voor het volgen van het onderwijs.


puceContact puceMentions légales puce

2012-2022 © Cité Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire - Tous droits réservés
Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 4.3.10
Hébergeur : Académie de Lyon - Education Nationale